Al ruim 5700 die­ren om het le­ven ge­ko­men in het ver­keer

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

BREDA - In de eer­ste ne­gen maan­den van dit jaar kwa­men ze­ker ruim 5700 die­ren om in het ver­keer. Voor­al egels wer­den aan­ge­re­den. In heel 2015 wa­ren kwa­men bij­na 5900 die­ren om door een ver­keers­on­ge­luk.

Dat blijkt uit een over­zicht van mel­din­gen op Waar­ne­ming.nl. Op de­ze si­te kun­nen men­sen en or­ga­ni­sa­ties on­der an­de­re aan­ge­re­den of ver­on­ge­luk­te die­ren mel­den. Tot en met be­gin ok­to­ber wer­den al 5731 ver­on­ge­luk­te die­ren in Ne­der­land ge­meld. Ruim de helft van de mel­din­gen van dit jaar gaat over zoog­die­ren: dat zijn voor­al aan­ge­re­den ko­nij­nen, egels en ha­zen. Voor­al egels von­den dit jaar hun dood op de weg: ze­ker 1015 van de­ze die­ren wer­den ge­meld. Bun­zin­gen (435 mel­din­gen), kerk­ui­len (363) en pad­den (314) vol­gen op de lijst.

Mel­ders op Waar­ne­ming.nl moe­ten een spe­ci­fie­ke lo­ca­tie aan­ge­ven zo­dra ze een ver­on­ge­lukt dier heb­ben ge­spot. Hie­ruit blijkt dat veel van de aan­ge­re­den die­ren op of na­bij hoofd­we­gen zijn om­ge­ko­men. Op Waar­ne­ming.nl. kun je op­zoe­ken hoe­veel en wel­ke die­ren zijn aan­ge­re­den in jouw ge­meen­te.

(De Telel­graaf.nl)

08:00 Spain - La Li­ga:

Le­ga­nes - Se­vil­la FC 10:05 Doc.: Can­na­bis

Re­search

11:00 Eng­land - Pre­mier Le­a­gue: Man­ches­ter

Ci­ty - Ever­ton

13:30 Ger­ma­ny - Bun­de­s­li­ga: Wer­der Bre­men - Bay­er Le­ver­ku­sen 15:45 Ita­ly - Se­rie A:

Ju­ven­tus - Udi­ne­se 17:50 Doc.: Pro­fes­sor Gr­een

Sui­ci­de and Me

18:55 X - Fac­tor (Herh.) 21:00 Dra­ma Se­rie: Swit­ched

at Birth

21:45 Ani­ma­ti­on se­rie: The

Fa­mi­ly Guy

22:05 Mo­vie: Jack Re­a­cher

(Tom Crui­se)

00:15 Mo­vie: The Firm

(Tom Crui­se)

02:50 Mo­vie: Ad­ven­tu­re­land 04:35 Mo­vie: Ato­ne­ment 07:00 BBC Nieuws

07:35 Pro­gram­ma Lo­gos

In­ter­na­ti­o­nal

08:36 The Looney Tu­nes Show : The Fog­horn Leg­horn Sto­ry

09:00 Ca­rib­bean New­sli­ne 09:35 Spring Ba­king

Cham­pi­ons­hip

10:20 Pro­ject Run­way

11:25 The Ama­zing Ra­ce 12:10 BBC Nieuws

12:35 Tv.film: Step Up

Re­vo­lu­ti­on

14:16 Entm.: Mi­chael Bu­ble in Ma­di­son Squa­re Gar­den

15:20 De Le­ven­de Steen

Ge­meen­te

15:46 So You Think You Can

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.