Griez­mann rus­tig na op­mer­king Ri­bé­ry

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Fran­ck Ri­bé­ry zei don­der­dag in een in­ter­view met Sport BILD dat land­ge­noot An­toi­ne Griez­mann nog niet tot de ech­te we­reld­top ge­re­kend mag wor­den. Om die sta­tus te dra­gen zou de aan­val­ler eerst tien, twaalf of vijf­tien jaar op de top­pen van zijn kun­nen moe­ten spe­len, zo oor­deel­de Ri­bé­ry. Griez­mann blijft rus­tig na die op­mer­king. Hoe­wel de Frans­man vo­rig sei­zoen en het jaar daar­voor goed was voor 22 doel­pun­ten per sei­zoen in LaLi­ga, ziet Ri­bé­ry dus nog geen ab­so­lu­te ster­spe­ler in hem. “Ik zal hard blij­ven wer­ken”, be­looft Griez­mann in ge­sprek met Eu­ro­sport. “En zo­als hij al aan­geeft: aan het ein­de zul­len we dan wel zien wat voor spe­ler ik ben. Ik ben in ie­der ge­val al­vast aar­dig op weg”, denkt Griez­mann.

“Ie­der­een mag een me­ning heb­ben. In de ogen van mijn va­der ben ik bij­voor­beeld de bes­te spe­ler ter we­reld. En ook voor de sup­por­ters van At­lé­ti­co Ma­drid”, re­a­geert Griez­mann. (VZ)

An­toi­ne Griez­mann blijft rus­tig na de op­mer­king, die Fran­ck Ri­bé­ry don­der­dag maak­te in een in­ter­view met Sport BILD. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.