Pi­qué vreest af­scheid­dag Mes­si

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Li­o­nel Mes­si is al van kinds af aan ver­bon­den aan Bar­cel­o­na en is uit­ge­groeid tot mis­schien wel de bes­te spe­ler al­ler tij­den in Camp Nou. Op dit mo­ment is Mes­si be­zig aan zijn der­tien­de sei­zoen in het eer­ste en hij is al uit­ge­groeid tot top­sco­rer al­ler tij­den van Bar­cel­o­na. Gerard Pi­qué zegt de dag te vre­zen waar­op be­kend wordt ge­maakt dat Mes­si ver­trekt bij los Azul­gra­na.

Mes­si is nu 29 jaar en heeft als het goed is nog een paar pri­ma sei­zoe­nen voor de boeg. Als hij weg­gaat bij Bar­cel­o­na wil hij nog voor Ne­well’s Old Boys uit­ko­men, de club die hij als kind al sup­por­ter­de. Pi­qué hoopt ech­ter dat die dag nog lang op zich laat wach­ten. “Leo is vol­ko­men uniek. De dag waar­op hij Bar­cel­o­na ver­laat, zal enorm zwaar zijn. Het zal zijn als de dag dat je va­der sterft... ont­zet­tend zwaar”, zegt Pi­qué te­gen TV3.

“Nu pra­ten we nog over hem, maar er komt een dag dat hij niet meer bij de club zit. Dan zal Bar­cel­o­na naakt zijn, maar dan moe­ten we op­nieuw be­gin­nen en pro­be­ren com­pe­ti­tief te blij­ven”, denkt Pi­qué. Een nieu­we Mes­si zal er in zijn ogen nooit meer ko­men. “Nee. We ver­wach­ten zo­iets ook niet. Er komt geen ge­ne­ra­tie meer uit La Masía zo­als die met Xa­vi, Ser­gio Busquets, Car­les Puy­ol, An­drés Inie­sta en ik. La­ten we ho­pen dat het tóch ge­beurt, maar ik denk het ei­gen­lijk niet.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.