All Stars wint ruim

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - All Stars, kop­lo­per van de twee­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond, is al ze­ker van een plaats in de fi­na­le­ron­de, maar het team blijft goed pres­te­ren. Het wist in zijn laat­ste wed­strijd van de al­ge­me­ne ron­de met 12-6 van Kis­met te win­nen, dat ook zijn laat­ste wed­strijd af­werk­te. All Stars komt nu op 55 pun­ten uit 21 wed­strij­den, ter­wijl Kis­met op de der­de plaats blijft staan met 38 pun­ten en is ook al ze­ker van een plaats in de fi­na­le­ron­de. De kop­lo­per was op­per­mach­tig in de eer­ste helft, ter­wijl Kis­met zijn te­gen­stan­der niet kon bij­be­nen. Roy Cai­ro en Sel­as­sie Zand­veld scoor­den elk twee keer, ter­wijl Iva­nil­do Mi­sid­jan en Le­sley Pen­gel een keer tref­ze­ker wa­ren in de­ze helft. Voor Kis­met scoor­den San­tosh Sard­joe en Ken­neth Moen­noe elk een keer, waar­door All Stars met een 6-2 sco­re de rust in­ging. In de twee­de helft bleef All Stars het be­te­re team en zou nog zes keer het net vin­den. Alp­hons Gel­ton en Mi­sid­jan wa­ren elk twee keer tref­ze­ker en de an­de­re twee doel­pun­ten kwa­men op naam van Zand­veld en Ti­mo­thy Yzer. Kis­met wist in de­ze helft vier keer te sco­ren. Moen­noe scoor­de nog twee keer en Ja­mal Po­cor­ni was ook twee keer tref­ze­ker. De wed­strijd ein­dig­de in een 12-6 over­win­ning voor All Stars.

All Stars zal de al­ge­me­ne ron­de ein­di­gen als kop­lo­per For­ca 16, dat nog een wed­strijd te goed heeft, zal op de twee­de plaats ein­di­gen Kis­met wordt der­de en FCB, dat ook nog een wed­strijd te­goed heeft, be­mach­tigt de laat­ste plek in de fi­na­le­ron­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.