‘Hrithik Roshan is dé to­tal pack­a­ge in Bol­ly­wood

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ti­ger Shroff be­schouwt Hrithik Rohan als de eni­ge Bol­ly­woodster die het ‘com­ple­te pak­ket’ is. “Hij is mul­ti­ge­ta­len­teerd en een ca­deau voor de in­du­strie. Ik ben een fan van hem sinds me kin­der­ja­ren en deed zijn dans­pas­jes na als kind. Daar­om zijn er ge­lij­ke­nis­sen in de ma­nier waar­op we dan­sen. Ik vind dat hij het eni­ge ‘com­ple­te pak­ket’ in de in­du­strie is,” zei Ti­ger op Zoom Chan­nel’s show Di­wa­li Be­ats.

De 26-ja­rig ac­teur, die de zoon is van de ve­te­raan ac­teur

Jac­kie Shroff, vindt ook dat zijn

Shrad­dha Kap­oor een har­de wer­ker is. “Ik heb er ple­zier in om met

Shrad­dha te wer­ken; echt een har­de wer­ker en erg sim­pel. Ze is erg re­a­lis­tisch,” voegt hij er­aan toe.

Ti­ger, die voor het laatst ge­zien is in de su­per­he­ro film A Fly­ing Jatt, zal bin­nen­kort te zien zijn in de film Mun­na Mi­che­al, waar hij de rol van een vu­ri­ge fan van wij­len King of Pop Mi­chael Jack­son, zal spe­len. On­der­tus­sen maakt Ti­ger Shroff ons klaar om ons in span­ning te bren­gen van zijn ko­men­de film, Mun­na Mi­chael. En te be­den­ken dat één van de dans­lie­de­ren al nieuws maakt als de meest uit­da­gen­de, is het ze­ker iets waar­naar we moe­ten uit­kij­ken. Op zijn In­st­agram­ac­count maakt Ti­ger be­kend dat hij be­zig is te wer­ken aan het moei­lijk­ste lied tot nu toe in zijn car­ri­è­re. We be­grij­pen dus waar­om de­ze dan­ser sla­pe­lo­ze nach­ten be­leeft. Mun­na Mi­chael’s re­gis­seur Sab­bir Khan heeft be­kend­ge­maakt dat Ti­ger met Hol­ly­woods be­kend­ste back­ground ar­ties­ten zal gaan sa­men­wer­ken. “Het lied is op­ge­no­men in Mum­bai en ver­stuurd naar LA, waar een team van Ame­ri­kaan­se cho­re­o­gra­fen de dans­vi­deo’s heeft ge­cre­ëerd, die door een Bol­ly­wood­team en Ti­ger op­nieuw ge­maakt zijn.

Baag­hi-co-ster (The In­di­an Ex­press/fo­to’s: mid-day.com en fo­to2:short­day.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.