ING be­trok­ken bij over­na­me Monsan­to door Bay­er

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AMSTERDAM - ING is be­trok­ken bij de over­na­me van het Ame­ri­kaan­se Monsan­to door het Duit­se Bay­er door zorg te dra­gen voor de fi­nan­cie­ring. Dit be­ves­tig­de een woord­voer­der van de bank gis­te­ren te­gen­over ABM Fi­nan­ci­al News. In to­taal maakt ING on­der­deel uit van een groep van twin­tig ban­ken die be­trok­ken zijn bij het over­na­me­pro­ces, waar een to­taal­be­drag van 56,9 mil­jard dol­lar mee ge­moeid is.

Het Fi­nan­ci­eel Dag­blad meld­de vrij­dag al dat Bay­er des­ge­vraagd had aan­ge­ge­ven dat ING één van de twin­tig ban­ken, als eni­ge uit de Be­ne­lux af­kom­stig. ING kon dit niet be­ves­ti­gen.

Het aan­deel ING Groep sloot gis­te­ren op een rood Dam­rak 2,2 pro­cent la­ger op 11,08 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.