King Koy­e­ba en kom­pa­nen aan­ge­hou­den

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – De ar­tiest King Koy­e­ba is za­ter­dag in de kraag ge­vat voor over­tre­ding van de Wet Ver­do­ven­de Mid­de­len. Sa­men met hem zijn twee an­de­re per­so­nen ge­ar­res­teerd. Ze zijn na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. De Nar­co­ti­ca Bri­ga­de van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me deed sa­men met het Re­gi­o­na­le Bij­stands­team Mid­den Su­ri­na­me en Sur­veil­lan­ce Wa­ni­ca een in­val op een adres in het dis­trict Wa­ni­ca, waar de aan­hou­din­gen zijn ver­richt. De po­li­tie heeft daar­bij bij­na twaalf ki­lo­gram ma­ri­hu­a­na aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men. Ook een au­to is han­gen­de het on­der­zoek in be­slag ge­no­men.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.