Klui­zen uit Sa­ram­ac­ca­ka­naal op­ge­vist

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De po­li­tie heeft za­ter­dag­avond een aan­tal klui­zen uit het Sa­ram­ac­ca­ka­naal ter hoog­te van de Sa­ron­brug op­ge­vist. De klui­zen zijn in het be­lang van het ver­de­re on­der­zoek in be­slag ge­no­men. De po­li­tie van La­tour ont­ving een mel­ding van ie­mand die ver­moe­de­lijk een kluis had op­ge­merkt. Ze ging ter plek­ke voor on­der­zoek en scha­kel­de de Fo­ren­si­sche Op­spo­ring in. Er werd een aan­tal klui­zen op­ge­vist waar­van een open was. De an­de­ren wa­ren dicht. In een van de­ze klui­zen zijn twee pas­poor­ten aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men. De­ze zaak is over­ge­dra­gen aan de af­de­ling Ka­pi­ta­le De­lic­ten. Het on­der­zoek is nog gaan­de om te ach­ter­ha­len of de­ze brand­kas­ten bij be­ro­vin­gen of in­bra­ken zijn buit­ge­maakt. WJ

De ze­ven klui­zen die za­ter­dag­avond door de po­li­tie zijn op­ge­vist uit het Sa­ram­ac­ca­ka­naal ter hoog­te van de Sa­ron­brug. Het is nog niet be­kend waar de klui­zen van­daan ko­men en wat de in­houd was. In een van de klui­zen wer­den twee pas­poor­ten ge­von­den.

(Ac­ti­on-foto: Rad­joe Toef­a­nie)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.