Be­wa­ker ge­ar­res­teerd voor tip voor over­val

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Le­den van het Re­gi­o­na­le Bij­stands­team (RBT) Paramaribo heb­ben een be­wa­ker za­ter­dag ge­ar­res­teerd voor ver­schaf­fen van in­for­ma­tie voor een over­val op een geld­over­ma­kings­kan­toor aan de Kwat­ta­weg in Paramaribo. Com­mis­sa­ris van po­li­tie In­der Jang­ba­ha­doer, re­gio­com­man­dant van Paramaribo, be­ves­tigt de ar­res­ta­tie. Twee man­nen gin­gen za­ter­dag­mor­gen op een brom­fiets naar de lo­ca­tie en over­rom­pel­den de kas­sier­ster en de be­wa­ker. Ze maak­ten geld in SRD, Eu­ro en USD buit. Ook na­men ze mo­bie­le te­le­foons weg. Een van de ro­vers was ge­wa­pend met een vuist­vuur­wa­pen en hield daar­mee de slacht­of­fers on­der schot. Na de be­ro­ving ver­trok­ken ze op hun blauw ge­lak­te brom­fiets in de rich­ting van de Mun­der­weg. De po­li­tie was na de mel­ding ter plek­ke voor on­der­zoek. Vol­gens Jang­ba­ha­doer is uit het voor­lo­pi­ge on­der­zoek naar vo­ren ge­ko­men dat de be­wa­ker in­for­ma­tie zou heb­ben ver­schaft om de over­val te ple­gen. “De se­cu­ri­ty gu­ard viel al gauw door de mand en hij werd aan­ge­hou­den.” De com­mis­sa­ris van po­li­tie zegt dat de twee ver­dach­ten die de over­val heb­ben ge­pleegd nog voort­vluch­tig zijn, maar het is een kwes­tie van tijd om hen ook aan te hou­den. De be­wa­ker is han­gen­de het on­der­zoek in ver­ze­ke­ring ge­steld. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.