Ge­van­ge­nis Zoe­ter­meer deels dicht

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

ZOE­TER­MEER - De pe­ni­ten­ti­ai­re in­rich­ting in Zoe­ter­meer gaat voor een deel dicht. Een aan­tal ge­van­gen gaat in de­cem­ber naar een an­de­re ge­van­ge­nis. Een woord­voer­ster van het Mi­nis­te­rie van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie be­ves­tigt be­richt­ge­ving van Zoe­ter­meer vormt sa­men met de lo­ca­tie Sche­ve­nin­gen de Pe­ni­ten­ti­ai­re In­rich­ting (PI) Haag­lan­den. Er is te wei­nig per­so­neel om het werk op ver­ant­woor­de wij­ze uit te voe­ren bin­nen de ge­van­ge­nis­sen in Haag­lan­den; er zijn steeds meer va­ca­tu­res. Het per­so­neel is al ge­ïn­for­meerd over de ver­an­de­rin­gen. Waar de ge­de­ti­neer­den naar toe gaan, is niet be­kend.

Bur­ge­mees­ter Char­lie Ap­troot van Zoe­ter­meer uit te­gen­over Om­roep West zijn te­leur­stel­ling. “Maar het be­lang­rijk­ste is dat de werk­ge­le­gen­heid blijft.” De Dienst Jus­ti­ti­ë­le In­rich­tin­gen voor­ziet een ver­de­re leeg­stand bin­nen ge­van­ge­nis­sen. Er gaan geen com­plexen dicht, maar één van de maat­re­ge­len is het ‘con­cen­tre­ren van leeg­stand’, on­der meer op af­de­lin­gen waar per­so­neels­te­kor­ten zijn. (De Te­le­graaf/foto: fok­zi­ne.net)

Een aan­tal ge­van­gen gaat in de­cem­ber naar een an­de­re ge­van­ge­nis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.