Ar­sen­al nipt langs Swan­sea Ci­ty

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­sen­al heeft in de jacht op de Pre­mier Le­a­gue-ti­tel goe­de za­ken ge­daan door thuis Swan­sea aan de kant te zet­ten met 3-2, en daar­mee de twee­de plek te pak­ken.

The Gun­ners start­ten goed aan de wed­strijd te­gen de pro­mo­ven­dus, maar het ont­brak in de be­gin­fa­se aan scherp­te. Dat be­te­ken­de niet dat de gas­ten hier­van kon­den pro­fi­te­ren, want daar­voor ont­brak bij Swan­sea het voet­bal­ver­nuft. Na een on­op­let­tend mo­ment van The Swans zorg­de Theo Wal­cott er­voor dat hij Ar­sen­al op voor­sprong bracht in de 26e mi­nuut. Tien mi­nu­ten la­ter was die­zelf­de Wal­cott ook ver­ant­woor­de­lijk voor de twee­de goal van Ar­sé­ne Wen­ger en zijn man­schap­pen: 2-0. Bal­ver­lies van Gra­nit Xha­ka werd door Swan­sea ge­lijk aan­ge­gre­pen om iets te­rug te doen. IJs­lands in­ter­na­ti­o­nal Gyl­fi Si­gurds­son straf­te af: 2-1. On­danks die te­gen­tref­fer bleef Ar­sen­al over­heer­sen en het was wach­ten op een rui­me­re voor­sprong. Krap een kwar­tier na de thee­pau­ze was het Me­sut Özil die wist te sco­ren na een bal­le­tje van Alexis Sán­chez: 3-1. Bor­ja Bastón deed in de slot­fa­se nog wat te­rug, ter­wijl Xha­ka een ro­de kaart ont­ving. Met een man min­der kwam de ze­ge niet meer in ge­vaar in Noord-Lon­den.

(Goal)

Theo Wal­cott scoort voor Ar­sen­al te­gen Swan­sea Ci­ty. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.