Nieu­we dom­per voor Ad­vo­caat

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Fe­ner­bah­çe heeft voor de twee­de keer op rij pun­ten la­ten lig­gen in de Süper Lig. De Ge­le Ka­na­ries ble­ven za­ter­dag­mid­dag op een 1-1 ge­lijk­spel te­gen Ala­ny­as­por ste­ken en staan nu met ne­gen pun­ten na ze­ven speel­ron­den op de ne­gen­de plaats. Dick Ad­vo­caat heeft door het punt­ver­lies slechts vijf van zijn elf wed­strij­den als trai­ner van Fe­ner­bah­çe we­ten te win­nen en kreeg bo­ven­dien voor de vijf­de thuis­wed­strijd op rij een doel­punt te­gen in com­pe­ti­tie­ver­band; de slecht­ste reeks sinds de­cem­ber 2014. Fe­ner­bah­çe kwam door een knap­pe goal van Mehmet Topal (zijn eer­ste sinds mei) nog wel op voor­sprong, maar Da­niel Cand­ei­as maak­te er met een in­tik­ker 1-1 van. Ro­bin van Per­sie stond voor het eerst in 154 da­gen weer in de ba­sis in een com­pe­ti­tie­wed­strijd van Fe­ner­bah­çe, maar kon punt­ver­lies niet voor­ko­men. Ala­ny­as­por sloot het du­el door een twee­de ge­le kaart voor Is­aac Sac­key nog met tien man af in Ka­diköy.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.