Bayern zon­der Ri­bé­ry

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Fran­ck Ri­bé­ry mist ko­men­de woens­dag de Cham­pi­ons-Le­a­gue­wed­strijd te­gen PSV. De mid­den­vel­der van Bayern Mün­chen liep vrij­dag een spier­bles­su­re op en staat twee tot drie we­ken langs de kant. Mo­ge­lijk moet Ri­bé­ry ook de re­turn in Eindhoven mis­sen op 1 no­vem­ber.

De kans dat Ar­jen Robben wel te­gen PSV speelt, is groot. Za­ter­dag­mid­dag stond Robben voor de twee­de keer dit sei­zoen in de ba­sis bij de Duit­se lands­kam­pi­oen. Eer­der de­ze week was hij niet fit ge­noeg voor de wed­strijd van Oran­je te­gen Frank­rijk. Voor het eerst sinds fe­bru­a­ri zit Hol­ger Badstu­ber weer op de bank bij Bayern. De ver­de­di­ger is te­rug na­dat hij zijn en­kel had ge­bro­ken. De af­ge­lo­pen ja­ren was Badstu­ber meer­de­re ke­ren lang ge­bles­seerd. On­der meer een ge­scheur­de kruis­band, pees en dij­been­spier be­ho­ren tot de bles­su­re­his­to­rie van Badstu­ber, die op het WK van 2010 en het EK van 2012 bij de Duit­se se­lec­tie zat. Zijn laat­ste in­ter­land da­teert van maart 2015. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.