Feyenoord ont­snapt aan punt­ver­lies

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Feyenoord is aan punt­ver­lies ont­snapt in het du­el met NEC. De ploeg van Gio­van­ni van Bron­ck­horst keek lang te­gen een ach­ter­stand aan na een vroe­ge tref­fer van Mo­ha­med Ray­hi. In de slot­fa­se van de wed­strijd te­ken­de Ni­co­lai Jör­gen­sen voor ge­lijk­ma­ker, waar­na in­val­ler Mi­chiel Kra­mer in bles­su­re­tijd de 1-2 scoor­de. Al vroeg in de wed­strijd kwa­men de be­zoe­kers op ach­ter­stand door een zeld­za­me fout van doel­man Brad Jo­nes. Ray­hi be­sloot het eens van een af­stand­je te pro­be­ren en knal­de de bal van­af de rand van het straf­schop­ge­bied van­uit de lucht op doel. De bal leek houd­baar, maar de­ze ging on­der Jo­nes door. Na een half­uur spe­len kwam Feyenoord dan toch wat be­ter in de wed­strijd. Tot gro­te kan­sen leid­de dit ove­ri­gens niet. Eric Bot­teg­hin kop­te van­uit een hoek­schop over, waar­na Ka­rim El Ah­ma­di even la­ter niet wist te sco­ren met een af­stand­schot. Feyenoord had moei­te om kan­sen te cre­ë­ren en hoop­te hier in de twee­de helft wat aan te doen. Na rust nam de ploeg van Van Bron­ck­horst di­rect het ini­ti­a­tief. In de ope­nings­fa­se van het twee­de be­drijf was het te­gen­hou­den voor de Nij­me­ge­na­ren. Waar Feyenoord op jacht ging naar de ge­lijk­ma­ker, was het NEC dat via Ray­hi een gro­te kans kreeg om de voor­sprong te ver­dub­be­len. De ma­ker van de 1-0 kreeg de bal voor zijn voe­ten en knal­de oog in oog met Jo­nes de bal hard over het doel.

Van Bron­ck­horst greep in en bracht Ste­ven Berg­huis voor de onzichtbare Jens Toornstra. Met nog twin­tig mi­nu­ten op de klok werd ook Jan-Arie van der Heij­den ge­wis­seld. Kra­mer moest voor­in voor ex­tra ge­vaar gaan zor­gen. Feyenoord zet­te aan in de slot­fa­se, en met het ge­wens­te ef­fect. Jör­gen­sen was al een aan­tal keer drei­gend ge­weest, maar tien mi­nu­ten voor tijd had doel­man Joris Del­le geen ant­woord op de in­zet van de Deen. Berg­huis raak­te de paal en in de re­bound schoot Jör­gen­sen wel raak. Daar­mee had Feyenoord de ge­wens­te ge­lijk­ma­ker bin­nen, maar daar nam de kop­lo­per van de Ere­di­vi­sie geen ge­noe­gen mee. De man­nen van Van Bron­ck­horst druk­ten door en sleep­ten zelfs drie pun­ten uit het vuur. In­val­ler Kra­mer maak­te in bles­su­re­tijd de 1-2. Hij knik­te bin­nen na­dat Jör­gen­sen de lat had ge­raakt.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.