OGC Ni­ce blijft aan kop

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - OGC Ni­ce heeft een gaat­je ge­sla­gen in de Fran­se com­pe­ti­tie. De kop­lo­per won in de ei­gen Al­li­anz Ri­viera de top­per te­gen Olym­pi­que Ly­on met 2-0, waar ach­ter­vol­ger AS Mo­na­co eer­der met 3-1 ver­loor bij Tou­lou­se. Paul Bays­se bracht Ni­ce al in de vijf­de mi­nuut op voor­sprong te­gen Ly­on. Een kwar­tier voor tijd leg­de Jean Se­ri de eind­sco­re vast op 2-0. Ma­rio Ba­lo­tel­li had er in de 81ste mi­nuut nog 3-0 van kun­nen ma­ken, maar Ly­on­doel­man Antho­ny Lo­pes keer­de de penal­ty van de op­ge­leef­de aan­val­ler. Ly­on speel­de ruim een uur met tien man, na­dat Na­bil Fe­kir in de 28ste mi­nuut een di­rec­te ro­de kaart had ge­kre­gen. Ni­ce voert de Li­gue 1 aan met 23 pun­ten uit ne­gen wed­strij­den. Num­mer twee AS Mo­na­co bleef op ne­gen­tien ste­ken, na een 3-1 ver­lies­beurt bij Tou­lou­se. Va­le­re Ger­main zet­te de equi­pe uit het prins­dom in de der­de mi­nuut nog wel op 0-1, maar Os­car Tre­jo en Mar­tin Braith­wai­te (2) kan­tel­den in de twee­de helft de sco­re na­mens Tou­lou­se. Dat team staat nu der­de met ze­ven­tien pun­ten. Pa­ris Saint-Ger­main kan za­ter­dag op ge­lij­ke hoog­te ko­men met Mo­na­co. Daar­voor moet de ti­tel­ver­de­di­ger win­nen bij hek­ken­slui­ter AS Nancy. Ly­on staat met der­tien pun­ten voor­lo­pig op plaats vijf. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.