PSG klimt op rang­lijst na nip­te ze­ge

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Pa­ris SaintGer­main (PSG) is dank­zij een niet ge­heel over­tui­gen­de over­win­ning te­gen Nancy op­ge­scho­ven naar de twee­de plek in het klas­se­ment. Het volgt zo het voor­beeld van lei­der Ni­ce, dat vrij­dag al won. Thomas Meu­nier speel­de de he­le wed­strijd. De ver­ras­sen­de lei­der Ni­ce re­ken­de za­ter­dag al af met Ly­on en PSG wist dus wat er te doen stond. Bij een ne­der­laag zou­den de Pa­rij­ze­naars al ze­ven pun­ten ach­ter­stand tel­len en dat kon­den ze zich niet ver­oor­lo­ven. PSG leek al snel op ro­zen te zit­ten na vroe­ge doel­pun­ten van Lu­cas Mou­ra en top­schut­ter Ed­in­son Ca­vani. De be­zoe­kers gin­gen ook rus­ten met die dub­be­le voor­sprong. Vlak na de pau­ze kwam Nancy te­rug in de wed­strijd dank­zij een tref­fer van Di­ar­ra, maar daar bleef het ook bij. Dank­zij de­ze zui­ni­ge ze­ge, springt PSG in de rang­schik­king over Mo­na­co naar de twee­de plek, al volgt het nog steeds op vier pun­ten van Ni­ce. Thomas Meu­nier speel­de de he­le wed­strijd voor de be­zoe­kers en zal dat vol­gen­de week maar al te graag wil­len her­ha­len in de clash te­gen Mar­seil­le.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.