Pen­ta­gon 3 doet goe­de za­ken

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Pen­ta­gon 3 heeft goe­de za­ken ge­daan bij de voort­zet­ting van de der­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Het wist met 7-3 te win­nen van Styx MN Car Cen­ter. Pen­ta­gon 3 staat nu op de vier­de plaats met 32 pun­ten uit ne­gen­tien du­els en is al bij­na ze­ker van een plaats in de fi­na­le­ron­de. Styx MN Car Cen­ter, dat al ze­ker is van een plaats in de fi­na­le­ron­de, staat nog steeds op de twee­de plaats met 37 pun­ten uit twin­tig wed­strij­den.

Pen­ta­gon 3 moest de­ze wed­strijd win­nen als het nog in de ra­ce wil­de blij­ven voor een plaats in de fi­na­le­ron­de en be­gon heel sterk. In de acht­ste mi­nuut schoot Darl Ame­lo de 1-0 en vijf mi­nu­ten la­ter til­de hij de sco­re naar 2-0. De te­gen­stan­der had moei­te om in het spel te ko­men, ter­wijl Pen­ta­gon 3 door­ging met aan­val­len. In de acht­tien­de mi­nuut maak­te Ul­rich Re­ding de 3-0. Bin­nen en­ke­le mi­nu­ten maak­te Gordon Tem­pi­co na­mens Styx MN Car Cen­ter een aan­slui­tings­tref­fer: 3-1, maar de­ze tref­fer werd al snel on­ge­daan ge­maakt door een doel­punt van Re­ding vlak voor rust: 4-1. Styx MN Car Cen­ter be­gon goed aan de twee­de helft en drie mi­nu­ten na rust wist het via Mar­lon Fel­ter de ach­ter­stand te ver­klei­nen naar twee doel­pun­ten: 4-2. Hal­ver­we­ge de­ze helft maakt Wer­ner Black­son de 5-2 voor Pen­ta­gon 3. Hier­na ge­loof­de Styx MN Car Cen­ter niet meer in een co­me­back. In de 36ste mi­nuut maak­te Jer­rel Til­burg van Pen­ta­gon 3 een ei­gen­doel­punt, waar­door de sco­re op 5-3 kwam, maar zijn team kwam niet meer in ge­vaar. In de laat­ste mi­nu­ten scoor­den Na­zier Al­li en Ame­lo elk nog een keer en hier­door won Pen­ta­gon met 7-3. ZAALVOETBAL – Sti­bu­la, de kop­lo­per van de der­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­al­bond, heeft flink uit­ge­haald naar Mi­lan. De kop­lo­per stond bij de rust met 6-2 voor en won uit­ein­de­lijk met 13-2. Sti­bu­la heeft nu 40 pun­ten uit ne­gen­tien wed­strij­den en is al ze­ker van een plaats in de fi­na­le­ron­de. Mi­lan blijft ech­ter ste­ken

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.