Sti­bu­la haalft flink uit

Times of Suriname - - SPORT -

op de laat­ste plaats met vier pun­ten uit twin­tig du­els.

In de eer­ste mi­nu­ten van dit du­el kon Mi­lan de kop­lo­per nog bij­be­nen. Earl Mac Do­nald open­de voor Sti­bu­la de sco­re in de twee­de mi­nuut en drie mi­nu­ten la­ter maak­te Ray­mond Be­ti­an de 2-0 voor zijn team. Mi­lan re­a­geer­de snel via Ed­win Fleur, die in de ze­ven­de en de acht­ste mi­nuut het net vond: 2-2. Voor Mi­lan bleef het hier­bij, want het kwam niet meer tot sco­ren in de­ze wed­strijd. De­la­no Don­gen schoot de kop­lo­per in de veer­tien­de mi­nuut op een 3-2 voor­sprong en voor rust scoor­den Renal­do To­lud en Gre­go­ry Mac Do­nald, die twee keer tref­ze­ker was, voor de kop­lo­per. De rust­stand was 6-2. De wed­strijd was dus bij de rust al ge­speeld. Mi­lan pro­beer­de in de twee­de helft nog wat te­rug te doen, maar kon de kop­lo­per niet af­stop­pen, die nog ze­ven keer scoor­de in de­ze helft. Don­gen, Guil­ler­mo Ko­ni­ki en To­lud scoor­den elk nog een keer, ter­wijl Kel­vin Ko­ni­ki en Ur­vin Sji­na­ma­li elk twee keer tref­ze­ker wa­ren, waar­door de eind­stand op­liep naar 13-2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.