Twee re­mi­ses op rij voor Bayern

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bayern Mün­chen heeft za­ter­dag­mid­dag we­der­om pun­ten ver­speeld in de Bun­de­s­li­ga. Op be­zoek bij Ein­tracht Frank­furt kwam de kop­lo­per, on­danks een doel­punt van Ar­jen Robben, niet ver­der dan een ge­lijk­spel: 2-2. De Ne­der­land­se vleu­gel­aan­val­ler be­kroon­de zijn ren­tree in de ba­sis al na tien mi­nu­ten met een tref­fer: 0-1. Het was voor Robben doel­punt num­mer 79 in het shirt van Bayern Mün­chen, waar­mee hij Roy Ma­kaay van de troon stoot als meest sco­ren­de Ne­der­lan­der bij der Re­kord­meis­ter.

Vlak voor rust kwam Ein­tracht Frank­furt op ge­lij­ke hoog­te via Sza­bol­cs Hus­z­ti. De Hon­gaar kreeg de bal met wat ge­luk mee en ver­schalk­te Ma­nu­el Neu­er: 1-1.

In de twee­de helft nam Bayern op­nieuw de lei­ding via Jos­hua Kim­mich (1-2), waar­na doel­pun­ten­ma­ker Hus­z­ti zijn twee­de ge­le kaart kreeg en Frank­furt met tien man kwam te staan.

De­ze min­der­heid weer­hield de thuis­ploeg er niet van de aan­val te blij­ven zoe­ken. In de 78ste mi­nuut re­sul­teer­de dat op­nieuw in een ge­lijk­ma­ker. Mar­co Fa­bi­an, rand­je bui­ten­spel, liep de bal bin­nen met de borst en be­paal­de de eind­stand op 2-2. Twee we­ken ge­le­den mors­te Bayern in ei­gen huis ook pun­ten te­gen 1. FC Kö­ln, dat za­ter­dag ook de ove­ri­ge con­cur­ren­ten pun­ten zag ver­spe­len. Hertha BSC en Borus­sia Dort­mund speel­den in een on­der­ling du­el ge­lijk (1-1) waar­door Kö­ln naar de twee­de plaats klom na de ze­ge op In­gol­stadt (2-1).

(VZ)

Soe­pe Koe­se won de zil­ve­ren plak voor Su­ri­na­me in de hoog­ste klas­se van de Dar­cy Beckles In­vita­ti­o­nal Clas­sic.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.