Beyoncé gaat on­danks bloe­dend oor door met show

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

“The show must go on” zal Beyoncé za­ter­dag­avond heb­ben ge­dacht tij­dens haar op­tre­den in Brook­lyn Bar­clays Cen­ter. De 35-ja­ri­ge zan­ge­res trad za­ter­dag op tij­dens Jay-Z’s Ti­dal lief­da­dig­heids­con­cert in de Bar­clays Cen­ter in Brook­lyn. Beyoncé raak­te ge­wond tij­dens haar op­tre­den, maar twij­fel­de geen mi­nuut of ze moest stop­pen. Vol­gens de Brit­se Dai­ly Mail ruk­te de Gram­my win­na­res tij­dens een dans­mo­ve een oor­bel per on­ge­luk van haar oor.

Op de gro­te scher­men in de zaal za­gen hon­der­den fans hoe het bloed langs Beyoncé’s nek droop ter­wijl ze haar hits Haun­ted en For­ma­ti­on zong. Op Twit­ter spe­cu­leer­den fans vol­op over hoe de ster ge­wond raak­te. Zo stel­de een Twit­te­raar dat de oor­bel vast kwam te zit­ten in haar lan­ge staart. Ter­wijl een an­der sug­ge­reer­de dat de zan­ge­res met haar kos­tuum vast kwam te zit­ten. De fans toon­den voor­al be­won­de­ring voor het feit dat Bey door­ging met de show.

(De Te­le­graaf/foto: timg. com en fo­to2:pbs.twimg.

com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.