Ru­zie Spi­ce Girls ge­sust door zwan­ge­re Ge­ri

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De zwan­ger­schap van Ge­ri Hal­li­well heeft de Spi­ce Girls weer dich­ter bij el­kaar ge­bracht. Al­thans som­mi­ge le­den. De Spi­ce Girls ru­zi­ën al een tijd­je over een re­ü­nie van de mei­den­groep. Ge­ri, Em­ma Bun­t­on en Me­la­nie Brown wil­len graag weer op­tre­den als de Spi­ce Girls. Maar Me­la­nie Chis­holm en Vic­to­ria Beck­ham zien dit niet zit­ten. “God­zij­dank is Ge­ri zwan­ger, want daar­door had­den we zo­iets van: dat is wat echt be­lang­rijk is”, zei Mel C te­gen Dai­ly Star. Spor­ty Spi­ce geeft toe dat het de laat­ste tijd be­hoor­lijk on­ge­mak­ke­lijk voel­de tus­sen de mei­den. “Na­tuur­lijk was het raar. Re­la­ties heb­ben hun ups en downs.” Mel C ont­hul­de ook dat ze Mel B al een he­le tijd niet heeft ge­spro­ken. “Het is niet zo dat ik haar ont­wijk, maar ik heb haar al lan­ge tijd niet ge­spro­ken. Som­mi­ge ver­stand­hou­din­gen met een aan­tal mei­den zijn af en toe moei­zaam ver­lo­pen. Maar ik zal al­tijd van ze hou­den.”

(De Te­le­graaf/ foto: just­ja­red.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.