Bo­ris Jo­hn­son spreekt zich uit in column vóór de EU

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE Het Brit­se dag­blad The Sun­day Ti­mes heeft een column ge­pu­bli­ceerd van Bo­ris Jo­hn­son, waar­in hij vóór de Eu­ro­pe­se Unie (EU) pleit. De hui­di­ge mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken schreef de column al in fe­bru­a­ri van dit jaar, toen hij nog bur­ge­mees­ter van Lon­den was. De column werd niet ge­pu­bli­ceerd. Kort daar­na werd Jo­hn­son be­kend als fer­vent te­gen­stan­der van de EU en als voor­stan­der van de brexit. Hij du­peer­de met de­ze nieu­we vi­sie zijn par­tij­ge­noot Da­vid Ca­me­ron, de toen­ma­li­ge pre­mier van Groot-Brit­tan­nië. In de column waar­schuw­de hij voor de ge­va­ren van een brexit, waar­on­der een mo­ge­lij­ke af­schei­ding van Schot­land en Rus­si­sche agres­sie. Ar­gu­men­ten die hij la­ter, toen ze ge­bruikt wer­den door het ‘Stay’-kamp, als pa­nie­ke­rig ter­zij­de schoof. Bo­ris Jo­hn­son heeft in­mid­dels ge­re­a­geerd op de column en hij zegt dat de column van zijn hand des­tijds iro­nisch be­doeld was en dat dit ‘over­dui­de­lijk’ was.

(AD.NL)

De hui­di­ge Brit­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken, Bo­ris Jo­hn­son.(Foto: Get­ty Ima­ges)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.