Ne­gen do­den na in­stor­ten brug toe­ris­ten­ei­land Ba­li

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BA­LI - Door een in­ge­stor­te brug na­bij het In­do­ne­si­sche toe­ris­ten­ei­land Ba­li zijn in het week­end ne­gen men­sen over­le­den. Daar­naast raak­ten nog eens zo’n 30 men­sen ge­wond. Het on­ge­luk vond plaats bij de Yel­low Brid­ge op Nu­sa Lem­bon­gan, een klein ei­land­je vlak­bij Ba­li. De mees­te slacht­of­fers zou­den, na­dat ze in het wa­ter wa­ren ge­val­len, zijn ge­raakt door de brok­stuk­ken van de brug. Vol­gens de In­do­ne­si­sche au­to­ri­tei­ten be­von­den zich on­der de slacht­of­fers drie kin­de­ren tus­sen de 3 en 9 jaar oud. Twee van de ge­won­den zijn er ern­stig aan toe. Er zou­den geen toe­ris­ten bij het on­ge­luk zijn be­trok­ken. Vol­gens oog­ge­tui­gen lie­pen er op het mo­ment van het on­ge­luk te veel men­sen op de brug: de­ze wa­ren on­der­weg naar een re­li­gi­eu­ze ce­re­mo­nie.

De Yel­low Brid­ge ver­bindt Nu­sa Lem­bon­gan met het na­bij­ge­le­gen ei­land Nu­sa Cen­in­gan. De ei­land­jes zijn een po­pu­lai­re be­stem­ming voor veel toe­ris­ten. (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.