Thai­se kroon­prins wil na een jaar over­le­den va­der op­vol­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

THAILAND - Prins Ma­ha Va­ji­ra­long­korn wil pas over min­stens een jaar tot ko­ning van Thailand wor­den ge­kroond. Zijn va­der ko­ning Bhu­mi­bol over­leed don­der­dag op 88-ja­ri­ge leef­tijd. Mi­nis­ter-pre­si­dent Prayut Chan-o-cha deel­de die ver­ras­sen­de bood­schap gis­ter­avond op de Thai­se te­le­vi­sie mee. De 64-ja­ri­ge prins wil eerst rou­wen en acht een pe­ri­o­de van een jaar daar­voor ge­ëi­gend. Tot­dat Ma­ha Va­ji­ra­long­korn aan­treedt, neemt een re­gent de za­ken waar. Dat is de 96-ja­ri­ge Prem Tin­su­lan­on­da, de voor­zit­ter van de Ko­nink­lij­ke Ad­vies­raad.

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.