Een­vou­di­ge vrouw ver­rast vol­gers met hob­by

Times of Suriname - - PANORAMA -

325.000 vol­gers heeft ze in­tus­sen en dat dankt de Rus­si­sche Ju­lia Vins (20) niet al­leen aan haar leu­ke snoetje. Want je zou het niet ver­moe­den als je haar pro­fielfo­to ziet, maar on­der dat meis­jes­ach­ti­ge ge­zicht­je zit een ka­the­draal van een lijf, waar me­nig po­wer­lif­ter al­leen maar ja­loers op kan zijn.

Haar bij­naam is ‘Mus­cle Bar­bie’ en die heeft ze niet ge­sto­len. Op een re­cent con­gres voor po­wer­lif­ters brak ze al­le re­cords toen ze recht­op­staand vlot­jes tot 215 ki­lo in de lucht stak. Toen ze 14 jaar was, zag ze er noch­tans heel ge­woon uit. “Ik had me een jaar­abon­ne­ment in een fit­ness ge­no­men om wat aan mijn con­di­tie te werken”, ver­telt ze. “Maar ik wist niets van ge­wich­ten en daar­om be­sloot ik maar ie­mand na te doen. Het was de ste­vig­ste ke­rel in de zaak.” (AD.NL/foto: www. news­read.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.