Ma­lei­si­sche bus­chauf­feur rijdt drie jaar met ge­bro­ken arm

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Ma­lei­si­sche bus­chauf­feur Mo­ha­na Ra­ma­mort­hy (29) rijdt al drie jaar lang rond met een ge­bro­ken arm. De man be­sloot het wei­ni­ge geld dat hij ver­dient te be­ste­den aan zijn ge­zin in plaats van de be­no­dig­de ope­ra­tie. Maar er is een op­los­sing in zicht. Mo­ha­na brak in 2013 zijn lin­ker­arm bij een mo­tor­on­ge­luk. In het zie­ken­huis werd een me­ta­len staaf in zijn arm ge­zet, maar dat ver­hielp de breuk he­laas niet. “Mijn arm bleef scheef”, ver­telt de bus­chauf­feur aan de Ma­lei­si­sche krant New Straits Ti­mes. Het pro­bleem kan al­leen ver­hol­pen wor­den door een me­ta­len plaat in de arm van Mo­ha­na te zet­ten. Kos­ten: 1900 ring­git, zo’n 400 eu­ro. Een enorm be­drag voor de Ma­lei­si­ër, die van zijn baas slechts 300 ring­git had ge­kre­gen voor de ope­ra­tie. De bus­chauf­feur be­sloot de pijn te ver­bij­ten en zijn zuur­ver­dien­de geld aan zijn vrouw en kind te be­ste­den. De ope­ra­tie be­gint ech­ter steeds nood­za­ke­lij­ker te wor­den. Mo­ha­na: “Af­ge­lo­pen vrij­dag sloot ik de mo­tor­kap van de bus af met mijn lin­ker­arm. Van­af dat mo­ment be­gon mijn arm op te zwel­len en de pijn werd on­draag­lijk. Ik ben naar een kli­niek in de buurt ge­gaan om hem te la­ten na­kij­ken.” In de kli­niek kwam Mo­ha­na zijn red­der in nood te­gen. Hij ver­tel­de zijn ver­haal aan een man die er zo door ge­raakt werd, dat hij het op Fa­ce­book deel­de. En met suc­ces: di­ver­se men­sen heb­ben in­mid­dels hulp aan­ge­bo­den, waar­on­der een Ma­lei­si­sche po­li­ti­cus. Die laat­ste gaf aan de ope­ra­tie vol­le­dig te be­ta­len, waar­door Mo­ha­na na drie jaar ein­de­lijk uit zijn lij­den wordt ver­lost. (AD.NL/foto: as­sets.nst.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.