Sier­vo­gels ge­sto­len

Times of Suriname - - BIN­NEN­LAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Bij de po­li­tie is aan­gif­te ge­daan van de dief­stal van vijf sier­vo­gels. De aan­geef­ster ver­tel­de de po­li­tie dat zij van huis ver­trok om bui­ten de stad te gaan voor ver­tier. Ze gaf aan dat zij als hob­by heeft om sier­vo­gels te kwe­ken, waar­van zij een aan­tal heeft. Toen zij thuis kwam, ging zij naar de kooi­en waar­in de vo­gels wa­ren ge­plaatst. Ze ont­dek­te dat vijf vo­gels wa­ren weg­ge­no­men. Ze deed een on­der­zoek en al gauw bleek dat er niet was in­ge­bro­ken. De vrouw ging na­der­hand bij de wo­ning van een fa­mi­lie­lid waar zij het ge­fluit van vo­gels hoor­de. Bij haar rees ge­lijk het ver­moe­den dat de vo­gels door een fa­mi­lie­lid zijn weg­ge­no­men. Ze zei aan de po­li­tie dat zij haar vo­gels te­rug­wil, want zij heeft nie­mand toe­stem­ming ge­ge­ven om de vijf vo­gels mee te ne­men en een an­de­re be­stem­ming te ge­ven. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.