Man ge­wond

Times of Suriname - - BIN­NEN­LAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een man is in het week­end in het dis­trict Wa­ni­ca ge­wond ge­raakt. Hij moest met de am­bu­lan­ce wor­den ver­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling. Hij was naar de wo­ning van zijn buur­man ge­gaan en zat daar op het bal­kon. Plot­se­ling voel­de hij een bran­de­rig ge­voel aan zijn hoofd. Uit het voor­lo­pi­ge on­der­zoek blijkt dat ie­mand met een jacht­ge­weer zou heb­ben ge­scho­ten en dat er ha­gel te­gen het hoofd van het slacht­of­fer is aan­ge­ko­men. Er wa­ren ook ha­gel­in­sla­gen in de wand van het huis. Ech­ter is het niet be­kend wie heeft ge­scho­ten. Bij de po­li­tie is mel­ding hier­van ge­maakt; ze is nog be­zig met het on­der­zoek. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.