Twee per­so­nen vast voor straf­ba­re fei­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De po­li­tie van Nieuw-Nic­ke­rie heeft zon­dag de 19-ja­ri­ge JJ ali­as Opa aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. Opa had twee gesto­len brom­fiet­sen in zijn be­zit. De ene brom­fiets was op 2 ok­to­ber gesto­len bij een zwem­bad. Hij had het ken­te­ken ver­wis­seld. De ei­ge­naar her­ken­de zijn brom­fiets. Ver­der on­der­zoek wees uit dat hij nog een brom­fiets in zijn be­zit had waar­van hij de her­komst niet kon ver­kla­ren. De po­li­tie ver­moedt dat ook de­ze brom­fiets van dief­stal af­kom­stig is. Zij heeft de brom­fiets in be­slag ge­no­men. Daar­naast heeft de po­li­tie de be­ken­de NP ali­as Te­no aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. De ver­dach­te was be­zig om al­co­hol te drin­ken in een bar aan de Awad­hoes­sein­weg in de Wes­te­lij­ke Pol­ders. Een an­de­re man, die ook al­co­hol aan het drin­ken was, be­vond zich ook in de bar. Te­no was on­der in­vloed van al­co­hol. Op ge­ge­ven mo­ment ont­stond er een woor­den­wis­se­ling tus­sen bei­de man­nen die uit­mond­de in een vecht­par­tij. Te­no pak­te een ka­pot­te bier­fles en bracht het slacht­of­fer ver­won­din­gen toe aan zijn hals. De ver­dach­te is aan­ge­hou­den door de po­li­tie en in ver­ze­ke­ring ge­steld. Re­gio­com­man­dant Wid­jai­koe­mar Oe­dit zegt dat de po­li­tie be­zig is met het ver­de­re on­der­zoek.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.