Club­le­gen­de ad­vi­seert In­ter­na­zi­o­na­le

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mau­ro Icar­di ligt fel on­der vuur bij In­ter­na­zi­o­na­le. Door een pas­sa­ge in zijn on­langs ver­sche­nen bi­o­gra­fie heeft hij het aan de stok ge­kre­gen met een deel van de In­ter-aan­hang. De Cur­va Nord wil dat Icar­di zijn aan­voer­ders­band wordt af­ge­no­men, een me­ning die wordt ge­deeld door club­le­gen­de San­dro Maz­zo­la.

Al­leen de aan­voer­ders­band af­ne­men is vol­gens Maz­zo­la niet ge­noeg. Hij ziet Icar­di het liefst na dit sei­zoen ver­trek­ken uit het Gi­u­sep­pe Meaz­za. “De club moet met­een in ac­tie ko­men en de re­la­tie met de­ze spe­ler aan het ein­de van het sei­zoen be­ëin­di­gen”, zegt de 73-ja­ri­ge Maz­zo­la in ge­sprek met Gaz­zet­ta del­lo Sport.

Wat Maz­zo­la be­treft had Icar­di be­ter nog even kun­nen wach­ten met het uit­ge­ven van een bi­o­gra­fie. “Ik weet niet meer hoe oud ik was toen ik mijn eer­ste bi­o­gra­fie schreef, maar ik was ze­ker ou­der dan 23”, stelt hij. “Dat hij de aan­voer­ders­band kreeg was te­recht, want hij moest zich re­a­li­se­ren hoe be­lang­rijk hij was. Maar de band moet hem nu wor­den af­ge­no­men.” (VZ)

Mau­ro Icar­di ligt on­der vuur bij In­ter­na­zi­o­na­le. Club­le­gen­de San­dro Maz­zo­la vindt dat hij na dit sei­zoen moet ver­trek­ken.

(Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.