Pel­lè en Ba­lo­tel­li mo­gen ho­pen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Giam­piero Ven­tu­ra heeft nu vier in­ter­lands op de bank ge­ze­ten bij Ita­lië en daar­van wer­den er twee ge­won­nen. Vol­gen­de maand staan wed­strijd num­mer vijf en zes op de rol: eerst een WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Liech­ten­stein en daar­na een oe­fen­wed­strijd te­gen Duits­land. Voor die du­els mo­gen Gra­zi­a­no Pel­lè en Ma­rio Ba­lo­tel­li ho­pen op een uit­no­di­ging.

Pel­lè zat er de laat­ste tijd steeds bij, maar maak­te zich on­mo­ge­lijk toen hij de­ze maand Ven­tu­ra een hand wei­ger­de te ge­ven na­dat hij voor­tij­dig ge­wis­seld werd. Hij kon snel daar­na zijn spul­len pak­ken en mis­te zo­doen­de de wed­strijd te­gen Ma­ce­do­nië. De bonds­coach blijft ech­ter niet boos op de spits van Shandong Lu­neng, die al pu­blie­ke­lijk ex­cu­ses maak­te voor zijn ge­drag.

“We heb­ben wel er­ge­re din­gen ge­zien in de voet­bal­le­rij, toch?”, zegt Ven­tu­ra te­gen RAI. “Gra­zi­a­no is een goe­de voet­bal­ler en een goe­de jon­gen, maar hij moet na­tuur­lijk wel re­flec­te­ren op zich­zelf. Hij kan niet de in­druk wek­ken dat al­les maar kan en al­les maar mag. Maar ik ben de eer­ste die niet sto­ï­cijns vast­houdt aan prin­ci­pes. De deur staat open voor ie­der­een”, ver­ze­kert de bonds­coach maan­dag. Dat geldt ook voor Ba­lo­tel­li, die zijn laat­ste in­ter­land speel­de in ju­ni 2014. Daar­na kwam hij er niet meer aan te pas on­der de vo­ri­ge bonds­coach en Ven­tu­ra riep hem ook nog niet op. Ba­lo­tel­li is ech­ter uit­ste­kend be­zig bij OGC Ni­ce en dat kan lei­den tot een ren­tree. “Hij heeft groot­se kwa­li­tei­ten, die soms niet aan de op­per­vlak­te ko­men door hoe hij is. Dat maakt zijn po­si­tie niet een­vou­dig, maar de deur staat open voor ie­der­een. Ma­rio moet zich on­der­ge­schikt ma­ken aan het team en niet an­ders­om.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.