Ti­tel­hoop bij Ar­sen­al

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­sen­al pak­te za­ter­dag de vol­le buit te­gen Swan­sea Ci­ty (3-2 winst). Door de over­win­ning staan the Gun­ners qua pun­ten­aan­tal ge­lijk met kop­lo­per Man­ches­ter Ci­ty. Niet al­leen de fans, maar ook de spe­lers van Ar­sen­al ge­lo­ven dit sei­zoen in het kam­pi­oen­schap. Theo Wal­cott ge­looft dat het mo­ge­lijk is, al vindt hij het nog te vroeg om er­over te pra­ten. De 27-ja­ri­ge bui­ten­spe­ler weet dat het sei­zoen nog lang is. “Ik kijk niet naar de rang­lijst, echt niet. Het eni­ge wat we kun­nen en moe­ten doen is de con­tro­le en rust be­wa­ren”, zegt de En­gels in­ter­na­ti­o­nal in ge­sprek met Sky Sports. “We moe­ten goed blij­ven spe­len en wed­strij­den blij­ven win­nen, meer kun­nen we niet doen.”

Wal­cott hoopt dat een te­rug­val dit sei­zoen uit­blijft. “We staan er goed voor, maar we heb­ben va­ker in de­ze si­tu­a­tie ge­ze­ten. Ie­der sei­zoen heb­ben we wel een min­de­re pe­ri­o­de, la­ten we ho­pen dat die fa­se dit sei­zoen ach­ter­we­ge blijft. Met de se­lec­tie die we heb­ben en als ie­der­een fit blijft, plus de spe­lers die te­rug­ko­men van bles­su­res, waarom niet? De Pre­mier League is dit jaar niet te voor­spel­len. De com­pe­ti­tie is sim­pel­weg on­voor­spel­baar”, al­dus Wal­cott. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.