Bra­vo steunt Ter Ste­gen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Marc-An­dré ter Ste­gen ligt iet­wat on­der vuur bij Bar­cel­o­na na een aan­tal fou­ten on­der de lat. Voor­ma­lig ploeg­ge­noot Clau­dio Bra­vo steunt zijn col­le­ga en ver­wacht dat de Duit­se goa­lie de cri­ti­ci bin­nen af­zien­ba­re tijd de mond weet te snoe­ren. De hui­di­ge kee­per van Man­ches­ter Ci­ty ad­vi­seert Ter Ste­gen om de fou­ten te ver­ge­ten en de draad ge­woon weer op te pak­ken.

Ter Ste­gen kreeg veel kritiek te ver­wer­ken na een du­re blun­der in het du­el met Cel­ta de Vi­go (4-3 ne­der­laag) eer­der de­ze maand. De con­cur­rent van Jasper Cil­les­sen bood na af­loop zijn ex­cu­ses aan in de kleed­ka­mer. “Als kee­per krijg je al­tijd kritiek”, zegt Bra­vo vol­gens ESPN. “Marc zal hier goed mee om­gaan. De po­si­tie van een kee­per is bij­zon­der. We krij­gen al­tijd veel kritiek, er zijn al­tijd twij­fels en ho­ren veel ne­ga­tie­ve re­ac­ties. Maar hij moet rus­tig blij­ven en in zich­zelf ge­lo­ven. Hij speelt bij Bar­cel­o­na om een re­den.” Bra­vo keert woens­dag met Man­ches­ter Ci­ty te­rug in Camp Nou, waar hij de af­ge­lo­pen twee sei­zoe­nen het doel ver­de­dig­de. “Ik ben blij om te­rug te ke­ren naar de plek waar voor mij de deu­ren naar het we­reld­wij­de voet­bal zijn ge­o­pend. Bar­cel­o­na moet win­nen, zij spe­len thuis. Wij moe­ten ons ei­gen ding doen en in ons rit­me blij­ven”, al­dus de 33-ja­ri­ge Chi­l­een. (VZ)

Marc-An­dré ter Ste­gen ligt iet­wat on­der vuur bij Bar­cel­o­na na een aan­tal fou­ten on­der de lat.

(Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.