Djoko­vic ziet Mur­ray na­de­ren op ATP-ran­king

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - An­dy Mur­ray, die zon­dag het ATP-toer­nooi van Shang­hai won, komt op de ATP-rang­lijst in de buurt van de num­mer één No­vak Djoko­vic. De Ser­vi­ër won het toer­nooi vo­rig jaar, maar strand­de af­ge­lo­pen week­end in de hal­ve fi­na­le. Het ver­schil op de maan­dag ver­sche­nen we­reld­rang­lijst be­draagt nog 2415 pun­ten in het voor­deel van Djoko­vic. De Ser­vi­ër stond be­gin dit jaar nog zo’n 8000 pun­ten voor op de Schot. In ju­li be­droeg zijn mar­ge cir­ca 5000 pun­ten.

Djoko­vic maak­te in Shang­hai zijn ren­tree na een el­le­boog­bles­su­re. Hij be­gint aan zijn 120e week bo­ven­aan de ATP-lijst.

Hoe­wel Mi­los Ra­o­nic af­ge­lo­pen week in Shang­hai strand­de in de der­de ron­de, is de Ca­na­dees op­ge­scho­ven naar de vier­de plaats op de we­reld­rang­lijst. Ra­o­nic, die de week eer­der de hal­ve fi­na­le in Pe­king liet schie­ten we­gens een en­kel­bles­su­re, steeg twee plaat­sen en heeft be­hal­ve Djoko­vic en Mur­ray al­leen Stan Wa­wrin­ka nog voor zich.

Hij pas­seer­de Kei Nis­hi­ko­ri en Ra­fael Na­dal en eve­naart zijn bes­te ran­king ooit. Vo­rig jaar mei stond hij al een week vier­de.

Ro­bin Haa­se is de bes­te Ne­der­lan­der op de we­reld­rang­lijst, hij bleef de num­mer zes­tig van de we­reld. Bij de vrou­wen ver­an­der­de er wei­nig in de top die wordt aan­ge­voerd door An­ge­li­que Ker­ber. Caro­li­ne Wo­z­niac­ki steeg vijf plaat­sen en is nu ze­ven­tien­de. De Deen­se won het toer­nooi van Hong­kong. Ki­ki Ber­tens steeg, on­danks haar uit­scha­ke­ling in de eer­ste ron­de in Linz, een plaats­je en staat 22e.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.