Ra­ni­e­ri neemt het op voor Var­dy

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ja­mie Var­dy scoor­de dit sei­zoen pas twee keer in de Pre­mier League en moet vol­gens Alan Shea­rer meer ener­gie in een wed­strijd stop­pen, zo ver­tel­de de ana­ly­ti­cus on­langs bij de BBC. Clau­dio Ra­ni­e­ri, de ma­na­ger van Lei­ces­ter Ci­ty, neemt het nu voor de 29-ja­ri­ge aan­val­ler op. “In mijn op­tiek kun­nen oud-spe­lers al­les zeg­gen. Shea­rer was een fan­tas­ti­sche doel­pun­ten­ma­ker, maar soms zijn er maan­den waar­in je scoort en soms zijn er maan­den waar­in je niet scoort. Als hij spe­ci­fiek op de wed­strijd te­gen Chel­sea doel­de, dan kan ik hem zeg­gen dat ik Var­dy toen de spe­ci­fie­ke op­dracht heb ge­ge­ven om bij Da­vid Luiz te blij­ven”, zei Ra­ni­e­ri maan­dag op de pers­con­fe­ren­tie voor het Champions League-du­el met FC Kopen­ha­gen. “Ik wil­de hem als een kap­stok voor de coun­ters ge­brui­ken. Ik wil­de dat Var­dy dan zou du­el­le­ren met Da­vid Luiz, dus het was niet zijn fout dat hij niet in het stuk voor kwam, maar die van mij. Het is voor­al be­lang­rijk dat hij rus­tig en sterk blijft en dan komt die goal wel”, be­sluit Ra­ni­e­ri. Var­dy kwam vo­rig sei­zoen tot 24 doel­pun­ten in de Pre­mier League. (VZ)

Ja­mie Var­dy (l) scoor­de dit sei­zoen pas twee keer in de Pre­mier League voor Lei­ces­ter Ci­ty en vol­gens Alan Shea­rer moet hij meer ener­gie in een wed­strijd stop­pen. Maar zijn trai­ner Clau­dio Ra­ni­e­ri zegt dat hij ge­woon een min­de­re fa­se kent. (Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.