Pro pakt be­lang­rij­ke pun­ten

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Pro heeft bij de voort­zet­ting van de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond be­lang­rij­ke pun­ten ge­pakt te­gen In­ter Ja­kin in de strijd om een plaats in de fi­na­le­ron­de. Het wist met 5-3 te win­nen en staat nu op de vijfde plaats met 25 pun­ten uit vijf­tien du­els. Het team is twee pun­ten ver­wij­derd van de vier­de plek, dat mo­men­teel be­zet wordt door De Vuist met 27 pun­ten uit vijf­tien du­els. De bes­te vier teams van de al­ge­me­ne ron­de zul­len zich plaat­sen voor de fi­na­le­ron­de, waar­in ge­stre­den zal wor­den om het kam­pi­oen­schap.

Pro had het niet ge­mak­ke­lijk te­gen In­ter Ja­kin, dat niets meer te ver­lie­zen heeft in de com­pe­ti­tie. Pro nam in de twee­de mi­nuut de lei­ding via Lo­ren­zo Don­ner, maar hier­na le­ver­de de te­gen­stan­der be­hoor­lij­ke te­gen­stand. In­ter Ja­kin kreeg mo­ge­lijk­he­den om een aan­slui­tings­tref­fer te ma­ken en zelfs op ge­lij­ke hoog­te te ko­men met de te­gen­stan­der, maar de­ze kan­sen wer­den niet be­nut. Vlak voor rust was Don­ner nog eens tref­ze­ker en hij be­paal­de de rust­stand op 2-0. In­ter Ja­kin bleef het las­tig ma­ken voor Pro in de twee­de helft en kwam tot sco­ren in de­ze helft. Shaquil­le Ema­nu­el­son zorg­de voor de 2-1 in de 27ste mi­nuut, maar een mi­nuut la­ter bracht Ra­vals­ky Si­mon het ver­schil weer op twee doel­pun­ten voor Pro: 3-1. In­ter Ja­kin bleef door­gaan met zijn goe­de spel spe­len en scoor­de bin­nen en­ke­le mi­nu­ten nog twee keer, waar­door het op ge­lij­ke hoog­te kwam met de te­gen­stan­der. Ema­nu­el­son zorg­de ook voor de 3-2 in de 30ste mi­nuut en Al­fie­ri Amsterdam was ver­ant­woor­de­lijk voor de 3-3. Pro had niets aan een ge­lijk­spel en voer­de de druk op. Dit le­ver­de nog meer doel­pun­ten op voor Pro. Ki­ran Ja­doe­nath schoot de 4-3 bin­nen en vlak voor het laat­ste fluit­sig­naal scoor­de Ri­vo­li­no Over­man, waar­door Pro dit du­el toch nog kon win­nen met 5-3.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.