Zwa­luw’96 2 nog in de ra­ce voor fi­na­le­plek

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Zwa­luw’96 2 heeft een be­lang­rij­ke over­win­ning ge­boekt op Djo­go 2000 in de der­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Het wist groots met 13-2 te win­nen en door de­ze over­win­ning blijft het team nog in de ra­ce voor een plaats in de fi­na­le­ron­de, ter­wijl Djo­go 2000 door de­ze ne­der­laag nu af­hakt uit de­ze strijd.

Bei­de teams wa­ren ge­nood­zaakt om dit du­el te win­nen en de wed­strijd was hier­door in het eer­ste kwar­tier ge­lijkop­gaand. Den­zel Co­dring­ton open­de de sco­re al in de eer­ste mi­nuut voor Zwa­luw’96 2, maar in de veer­tien­de mi­nuut zorg­de Gi­no Bran­don voor de ge­lijk­ma­ker: 1-1. Naar­ma­te de wed­strijd vor­der­de, be­gon Zwa­luw’96 2 het spel over te ne­men. Voor de rust scoor­de Ar­che­ro Hoe­ver twee keer en Bur­net Fai­sijo een keer, waar­door Zwa­luw’96 2 met een rui­me 4-1 voor­sprong ging rus­ten. In de twee­de helft maak­te Zwa­luw’96 2 ge­hakt van zijn te­gen­stan­der. Het wist ne­gen keer het net te vin­den, ter­wijl Djo­go 2000 maar een keer scoor­de. Bri­an Eve­lyn, Fai­sijo en Zerg­in­ho Dei­ra wa­ren elk twee keer tref­ze­ker, ter­wijl Roshan Ja­wahir en Mar­ce­li­no Plet een keer scoor­den. Ook kre­gen ze voor­deel uit een ei­gen doel­punt van De­la­no Land­vreugd van Djo­go 2000. Land­vreugd was ook ver­ant­woor­de­lijk voor de twee­de tref­fer voor zijn team. De eind­stand werd 13-2.

De win­naar staat nu op de vijfde plaats met 26 pun­ten uit ne­gen­tien wed­strij­den en moet strij­den te­gen Pen­ta­gon 3 voor de laat­ste plek van de fi­na­le­ron­de. Pen­ta­gon 3 staat op de vier­de plaats met 32 pun­ten ook uit ne­gen­tien du­els. Bei­de teams moe­ten nog twee wed­strij­den af­wer­ken in de al­ge­me­ne ron­de. Djo­go 2000 zakt naar de zes­de plaats en heeft nu 25 pun­ten uit twin­tig du­els.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.