Si­lent al ze­ker van fi­na­le­plek

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Si­lent is al ze­ker van een plaats in de fi­na­le­ron­de van de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Het team wist nipt met 6-5 te win­nen van In­ter­bom, dat nog in de ra­ce is voor een plek in de fi­na­le­ron­de. Si­lent staat nu op de twee­de plaats met 33 pun­ten uit vijf­tien du­els, ter­wijl In­ter­bom de der­de plek be­zet met 28 pun­ten en niet he­le­maal ze­ker is van een plaats in de vol­gen­de ron­de. In­ter­bom zou bij een winst een stap­je dich­ter bij de fi­na­le­ron­de ko­men. De be­lan­gen wa­ren enorm groot in de­ze wed­strijd. De wed­strijd ken­de een flit­send be­gin. Al in de eer­ste mi­nuut schoot Ran­dy Mo­li­sie de 1-0 bin­nen voor Si­lent, maar In­ter­bom re­geer­de met­een. In de twee­de mi­nuut zorg­de Re­gil­lio Meur­sing voor de 1-1 en in de ne­gen­de mi­nuut nam het team zelfs een 2-1 voor­sprong via Ney Tjin Kon Koen. Hier­na nam het tem­po wat af, maar bei­de teams ble­ven toch kan­sen cre­ë­ren. Het vol­gen­de doel­punt viel pas in de voor­laat­ste mi­nuut van de­ze helft. Gi­ven Pi­ka scoor­de voor Si­lent en zorg­de voor een 2-2 rust­stand. In­ter­bom be­gon goed aan de twee­de helft en drie mi­nu­ten na rust kwam het op een 3-2 voor­sprong door een doel­punt van Mar­vin Soe­pij­an. Maar het duur­de niet lang voor­dat Si­lent een ge­lijk­ma­ker maak­te via Men­gal­vio Ajai­so: 3-3. In de 39ste mi­nuut bracht Stef Krim­bo In­ter­bom op een 4-3 voor­sprong en even la­ter werd de mar­ge ver­dub­beld door Tjin Kon Koen: 5-3. Hier­na be­gon In­ter­bom non­cha­lant te spe­len, ter­wijl Si­lent het tem­po op­voer­de. In de 41ste mi­nuut maak­te Mo­li­sie de 5-4 en Pi­ka schoot in de 48ste mi­nuut de ge­lijk­ma­ker, waar­na in de al­ler­laat­ste mi­nuut Ajai­so voor het win­nen­de doel­punt zorg­de: 6-5.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.