On­ge­luk­je Beyoncé leidt tot lu­gu­be­re hy­pe

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Beyoncé trad af­ge­lo­pen week­end op in New York, maar dat ging niet he­le­maal vlek­ke­loos. De su­per­ster sloeg na­me­lijk haar oor­bel uit en daar­op be­gon haar oor flink te bloe­den. Maar dat on­ge­luk­je kreeg nog een bi­zar staart­je... Stoer als ze is, ging ze ge­woon door met op­tre­den. En dat kon­den de fans wel waar­de­ren. Het re­gen­de fo­to’s en film­pjes op so­ci­al me­dia en de hashtag #CutForBe­yon­ce werd al snel in het le­ven ge­roe­pen. In­mid­dels is de hashtag z’n be­doe­ling voor­bij­ge­gaan; ver­schil­len­de men­sen plaat­sen fo­to’s van zich­zelf waar­op te zien is hoe ze zich­zelf snee­tjes toe­bren­gen in hun arm of oor. Twit­te­raars roe­pen fans op om te stop­pen met de­ze ac­tie. Beyoncé heeft zelf nog niet ge­re­a­geerd op de bi­zar­re

ac­tie van haar fans. (De Te­le­graaf/Fo­to: be­yon­ce­now.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.