Sun­ny Le­o­ne zegt dat ze ve­ga­nist wordt

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ac­tri­ce Sun­ny Le­o­ne, een ve­ge­ta­ri­ër, zegt dat haar arts haar heeft ge­ad­vi­seerd om van al­co­hol, zui­vel­pro­duc­ten en pit­tig voed­sel af te blij­ven.

“Ik voel me niet lek­ker en me bloed moet van in­fec­tie ge­zui­verd wor­den en er is te veel hit­te in mijn li­chaam,” heeft Sun­ny, 35, via la­ten we­ten. “Ik drink een spe­ci­a­le slecht sma­ken­de thee.”

“Slech­te och­tend! Mijn tra­di­ti­o­ne­le Chi­ne­se me­di­cijn­dok­ter heeft me ge­zegd geen ca­fe­ï­ne, geen al­co­hol, geen zui­vel­pro­duc­ten, geen vlees (Ik ben ve­ge­ta­ri­ër zo dat is geen pro­bleem) en geen pit­tig voed­sel.”

“Ik ge­loof in tra­di­ti­o­ne­le Chi­ne­se me­di­cij­nen en ik denk dat het Gods ma­nier is om me te zeg­gen dat ik een ve­ga­nist wordt, geen al­co­hol... ca­fe­ï­ne... geen gif­ti­ge stof­fen,” voegt ze er­aan toe.

Sun­ny was voor het laatst te zien in de film ge­re­gis­seerd door Raj­eev

Chaud­ha­ri. In de­ze film heeft Ra­j­niesh Dug­gall ook een rol ge­speeld.

Twit­ter

Bei­i­maan Lo­ve, (Mid­day/fo­to: desktophdwall­pa­pers.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.