Duit­se su­per­markt­ke­ten Kai­ser’s ten on­der

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BERLIJN - De Duit­se su­per­markt­ke­ten Kai­ser’s Ten­gel­mann wordt ont­man­teld en in los­se de­len ver­kocht. Po­gin­gen om de ver­lies­la­ten­de ke­ten als ge­heel te ver­ko­pen lie­pen af­ge­lo­pen we­ken op niets uit, waar­na de top van het be­drijf het af­ge­lo­pen week­ein­de heeft be­slo­ten de 450 fi­li­a­len per stuk te gaan ver­ko­pen. Door dat be­sluit ko­men zo’n 8000 van de hui­di­ge 15.000 ba­nen bij Kai­ser’s op de tocht te staan. Lang niet al­le fi­li­a­len zul­len na­me­lijk in trek zijn bij in­ves­teer­ders, voor­spel­de top­man Karl-Eri­van Haub. Voor­al de toe­komst van de 105 su­per­mark­ten van het con­cern in deel­staat Noor­drijnWest­fa­len baart hem zor­gen. Kai­ser’s Ten­gel­mann ver­keert al lan­ger in zwaar weer en be­sloot twee jaar ge­le­den al zijn fi­li­a­len te ver­ko­pen aan con­cur­rent Ede­ka. Die deal werd ech­ter te­gen­ge­hou­den door de me­de­din­gings­au­to­ri­tei­ten, die von­den dat de con­cur­ren­tie op de markt te sterk werd be­perkt. De Duit­se over­heid draai­de dat be­sluit ver­vol­gens te­rug uit vrees voor het ver­lies van veel ba­nen, waar­na con­cur­rent ReWe naar de rech­ter stap­te. Die stel­de dat su­per­markt­be­drijf weer in het ge­lijk.

(De Te­le­graaf/fo­to: mer­kur. de)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.