Om­zet H&M in sep­tem­ber frac­ti­o­neel ho­ger

Times of Suriname - - ECO­NO­MIE -

STOCK­HOLM - H&M heeft de om­zet in lo­ka­le va­lu­ta in sep­tem­ber met 1 pro­cent zien toe­ne­men. Dit maak­te het Zweed­se mo­de­con­cern gis­te­ren be­kend, zon­der dit ver­der te kwan­ti­fi­ce­ren. Het aan­tal mo­de­win­kels steeg van 3.733 een jaar ge­le­den tot 4.204 fi­li­a­len op 30 sep­tem­ber.

“Zo­als al ge­meld in on­ze cij­fers over de eer­ste ne­gen maan­den van het jaar, had het on­ge­woon war­me weer in sep­tem­ber een erg ne­ga­tie­ve im­pact op de om­zet van de H&M groep”, zei CEO Karl-Johan Pers­son in een toe­lich­ting.

De om­zet steeg in de eer­ste ne­gen maan­den van het boek­jaar met 5 pro­cent tot 167.8 mil­joen Zweed­se kroon, ter­wijl de winst in de pe­ri­o­de daal­de van 15,3 mil­joen kroon naar 12,7 mil­joen kroon. Op kwar­taal­ba­sis daal­den de winst en om­zet ook, zo maak­te de re­tai­ler op 30 sep­tem­ber (Beurs­dui­vel/foto: be­kend. uk­con­tact­num­ber.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.