Rek uit aan­deel Ape­ram

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AMSTERDAM - De aan­de­len­koers van Ape­ram lijkt vol­gens UBS zijn voor­lo­pi­ge hoog­te­punt te heb­ben be­reikt. Vol­gens ana­lis­ten van de Zwit­ser­se bank is de rek uit het aan­deel van de pro­du­cent van roest­vrij staal en lijkt het mo­ment daar voor aan­deel­hou­ders om win­sten te ne­men. Vol­gens de ana­lis­ten is de koers van het aan­deel Ape­ram de af­ge­lo­pen tijd te sterk op­ge­lo­pen. Zo ging de koers van Ape­ram de­ze maand om­hoog, ter­wijl de grond­stof­sec­tor als ge­heel over een breed front om­laag ging. UBS ver­laag­de het ad­vies van neu­traal naar ver­ko­pen. Wel ver­hoog­de de bank zijn koers­doel voor Ape­ram van 36 naar 37 eu­ro.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.