In­du­stri­ë­le pro­duc­tie Ja­pan om­hoog

Times of Suriname - - ECO­NO­MIE -

TO­KIO - De in­du­stri­ë­le pro­duc­tie in Ja­pan is in au­gus­tus in de de­fi­ni­tie­ve me­ting ge­ste­gen, zij het min­der dan aan­van­ke­lijk werd ge­meld. Dit bleek gis­te­ren uit voor­lo­pi­ge cij­fers van het Ja­pan­se mi­nis­te­rie van eco­no­mie, han­del en in­du­strie. Op jaar­ba­sis was in au­gus­tus spra­ke van een stij­ging met 4,5 pro­cent, 10 ba­sis­pun­ten min­der dan het voor­lo­pi­ge per­cen­ta­ge. Op maand­ba­sis kwam de groei vo­ri­ge maand uit op 1,3 pro­cent, 20 ba­sis­pun­ten min­der dan in de voor­lo­pi­ge rap­por­ta­ge werd ge­meld. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.