Ze­ker 10 do­den bij zelf­moord­aan­slag ten zui­den van Bagdad

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - Een zelf­moord­aan­slag op een con­tro­le­post van de Ira­ke­se vei­lig­heids­dien­sten ten zui­den van Bagdad heeft gis­te­ren aan ze­ker tien men­sen het le­ven ge­kost. Nog eens 25 an­de­ren raak­ten ge­wond, zei­den bron­nen bij de po­li­tie en de hulp­dien­sten. De da­der reed met zijn met ex­plo­sie­ven vol­ge­la­den au­to in op de post in Yu­su­fiya, vijf­tien ki­lo­me­ter van de Ira­ke­se hoofd­stad. On­der de do­den zijn zo­wel agen­ten, mi­li­tai­ren als bur­gers. De ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de aan­slag is voor­als­nog niet op­ge­ëist, maar het ver­moe­den is dat ter­reur­be­we­ging Isla­mi­ti­sche Staat er­ach­ter zit. De groep voert va­ker aan­sla­gen uit op Ira­ke­se vei­lig­heids­troe­pen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.