Sams­ung werkt aan nieu­we Chro­me­book met aan­raak­scherm

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

Tech­gi­gant Sams­ung werkt aan een nieu­we Chro­me­book-lap­top, die wordt voor­zien van een aan­raak­scherm.

Dat ont­dek­te Cho­me Un­boxed. Sams­ung had kor­te tijd een web­pa­gi­na voor de nieu­we Chro­me­book on­li­ne staan, die in­mid­dels of­fli­ne is ge­haald. De Sams­ung-Chro­me­book heeft als co­de­naam ‘Ke­vin’. Het toet­sen­bord kan vol­le­dig naar ach­te­ren wor­den ge­bo­gen, waar­door hij ver­an­dert in een ta­blet. Een bij­be­ho­ren­de sty­lus werkt op het aan­raak­scherm.

Hij be­vat een 2GHz­pro­ces­sor en 4GB aan RAM­ge­heu­gen. De nieu­we lap­top is nog niet of­fi­ci­eel aan­ge­kon­digd. Het is ook nog niet be­kend wan­neer Sams­ung dit wil doen. Eer­der de­ze week kon­dig­de Sams­ung de Ta­bPro S aan, een ta­blet die te­vens als lap­top ge­bruikt kan wor­den. Op de Ta­bPro S staat Win­dows 10 ge­ïn­stal­leerd. (NU.nl/fo­to: Mout­hShut.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.