Mod­ders ma­ken The El­der Scrolls 4: Obli­vi­on na in Sky­rim

Times of Suriname - - I-MO­BIEL -

Een team van mod­ders heeft de taak op zich ge­no­men The El­der Scrolls 4: Obli­vi­on één op één na te ma­ken in Sky­rim. Sky­bli­vi­on, zo­als de mod ge­doopt is, is een pro­ject van mod-team TESRe­ne­wal. Het doel van het team is om Obli­vi­on vol­le­dig over te zet­ten in Sky­rim, in­clu­sief quests, sto­ry­li­ne, en add-ons. Daar­naast krijgt Sky­bli­vi­on nieu­we tex­tu­res en mo­dels. Sky­bli­vi­on is mo­men­teel in de maak voor de Sky­rim Spe­ci­al Edi­ti­on, die op 28 ok­to­ber ver­schijnt voor pc, PlaySta­ti­on 4 en Xbox One. Die ga­me on­der­steunt ook op con­so­les mods. (Ga­mer.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.