“En­thou­si­as­te drie­ling zal nooit een twee­ling wor­den”

Times of Suriname - - PANORAMA -

Als één van een drie­ling sterft, blijft het dan een drie­ling? Voor Aa­ron, Fem­ke en Can­di­ce (21) uit Haacht is dat he­laas geen the­o­rie­vraag meer. Broer Aa­ron heeft ter­mi­na­le bot­kan­ker. In no­vem­ber ver­trekt de drie­ling op haar eer­ste én laat­ste reis als trio. Zijn jon­gens­droom: naar Ja­pan. ‘Haast u’, had on­co­loog Pa­trick Schöff­ski ge­zegd en hij stuur­de Aa­ron 1.500 yen (zo’n 15 eu­ro) uit zijn bu­reauschuif op, een res­tan­tje van een ei­gen Ja­pantrip. “Niet wach­ten als je nog wil gaan.” In sep­tem­ber vo­rig jaar brak Aa­ron Dar­cis zijn arm bij het op­hef­fen van een doos, niet eens zo’n zwa­re. Het was zijn eer­ste en on­mid­del­lijk ook laat­ste werk­dag ooit. De arm bleek vol bot­kan­ker te zit­ten en werd af­ge­zet. Uit­zaai­in­gen in de lon­gen moesten weg. Aa­ron ver­tel­de zijn drie­ling­zus­sen over zijn droom en de por van de dok­ter. To­kio, Ky­o­to, berg Fu­ji, de warm­wa­ter­bron­nen, thee­ce­re­mo­nies en tem­pels: al­les uit de man­ga- strips en -films die hij ver­slindt sinds zijn tien­de wil hij nog zien in dit le­ven. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.