Meis­je zon­der ar­men in­spi­reert men­sen over de he­le we­reld

Times of Suriname - - PANORAMA -

Hoe­wel Va­si­li­na zon­der ar­men ge­bo­ren werd, staat dat haar niet in de weg om op te groei­en tot een zelf­stan­dig meis­je. Eten doet ze bij­voor­beeld met haar voe­ten. In een bij­zon­der film­pje ver­o­ver­de ze in een week tijd de har­ten van mil­joe­nen men­sen. Va­si­li­na knelt een vork tus­sen haar te­nen en in eer­ste in­stan­tie krijgt ze de aard­ap­pel er­op niet tot bij haar mond. Maar na even pro­be­ren slaagt de kleu­ter uit Mos­kou er toch in. El­mi­ra Knut­zen, de trot­se ma­ma van het meis­je, plaatste de vi­deo vo­ri­ge week op Fa­ce­book. Sinds­dien is hij door mil­joe­nen men­sen be­ke­ken. De ori­gi­ne­le post werd meer dan een mil­joen keer ge­deeld. Kij­kers be­ju­be­len het meis­je om­dat ze niet op­geeft. “Ze toont dat al­les mo­ge­lijk is met een beet­je door­zet­tings­ver­mo­gen.” An­de­re sur­fers prij­zen haar ou­ders voor hun ge­duld en lief­de om­dat ze Va­si­li­na le­ren zelf­stan­dig te zijn.

(HLN/hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.