In het

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

an­de­re struc­tuur zo­als vroeg op­staan, wer­ken in de tuin en spor­ten. Ook mu­ziek en de in­ten­sie­ve vak­trai­ning eis­te zijn tol.

De na­zorg van de jon­ge­ren duurt tot het ein­de van dit jaar. De af­slui­ting heeft plaats­ge­von­den in de nieu­we trai­nings-, en con­fe­ren­tie­ruim­te van de Stich­ting En­ge­di te Pa­ra (Ru­ben Boys Ranch). ‘Van­uit de po­si­tie­ve er­va­rin­gen en nood­zaak in de sa­men­le­ving wordt on­der­tus­sen sa­men met de part­ners SAO, Stich­ting En­ge­di, CMO STAMM, Ka­ri Yu en an­de­re maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties ac­tief ge­zocht naar nieu­we mo­ge­lijk­he­den om de kwets­ba­re jeugd van Su­ri­na­me een nieu­we kans te bie­den’, meldt Wan Nyun Ok­a­si.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.